Home / Malý Japonec / Pomníčky / Pomnicky Jizerek / Emauzsky obrazek